Δημιουργικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2017-2018

Γραφικές παραστάσεις στην Excel από μαθητές Στ1 και Στ2

Γραφικές παραστάσεις στην Excel από μαθητές Στ1 και Στ2

Εισηγούμαστε καλές συνήθειες για την Ομαλή Λειτουργία της Καρδίας μας (Ε2 ομαδική)