Στόχοι

EΜΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023

Κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023 το σχολείο μας έθεσε τους εξής στόχους:

  1. Βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών/μαθητριών στην κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου.
  2. Βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών στον σχολικό χώρο και δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος χωρίς εκφοβιστικές συμπεριφορές.
  3. Αειφόρος Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Περιβάλλον σχολείου και κοινότητας: προβλήματα και δράσεις βελτίωσης με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωή των μαθητών/μαθητριών.
  4. Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Αγωνίζομαι, Διεκδικώ