Το σχολείο μας

Το σχολείο μας κτίστηκε στο μέσο του 20 αιώνα (1950 – 1952) από φημισμένους Καϊμακλιώτες οικοδόμους – τεχνίτες.  Σ΄ αυτό φοιτούν μαθητές και από το Πέρα Χωριό και από τη Νήσου.
Μετά το πέρασμα των χρόνων ο αριθμός των παιδιών αυξήθηκε και κτίστηκαν νέες πτέρυγες με αίθουσες διδασκαλίας.  Από τις χρονιές 1977 – 1978 άρχισαν να υπάρχουν διπλά τμήματα.  Έτσι, το 1990 που το σχολείο αριθμούσε 415 μαθητές κτίστηκε και δεύτερο δημοτικό.
Σήμερα, στο σχολείο μας φοιτούν 210 μαθητές που κατανεμήθηκαν σε 12 τμήματα. Στο σχολείο μας λειτουργεί και Ειδική Μονάδα.  Διδάσκουν 24 δάσκαλοι, μεταξύ των οποίων δασκάλες Ειδικής Εκπαίδευσης, Λογοθεραπεύτρια, δάσκαλοι Φυσικής Αγωγής και Μουσικής.
Η πτέρυγα που κτίστηκε αρχικά και που περιλαμβάνει 4 αίθουσες διδασκαλίας και το γραφείο της Διευθύντριας αποτελεί, από αρχιτεκτονική άποψη, ένα αξιόλογο στολίδι της Κοινότητάς μας και συνδέεται με τα παιδικά χρόνια σχεδόν όλων των κατοίκων.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ/ΤΑΞΗ

Σχολική Χρονιά 2018 – 2019
------------------------------------------------------

 

ΤΜΗΜΑ Σύνολο Μαθητών
Α1 17
Α2 18
Β1 18
Β2 16
Γ1 17
Γ2 16
Δ1 16
Δ2 15
Ε1 20
Ε2 21
Στ1 17
Στ2 17
Σύνολο 210