Το σχολείο μας

  

Το σχολείο μας

Το σχολείο μας κτίστηκε στο μέσο του 20 αιώνα (1950 – 1952) από φημισμένους Καϊμακλιώτες οικοδόμους – τεχνίτες.  Σ΄ αυτό φοιτούν μαθητές και από το Πέρα Χωριό και από τη Νήσου.

Η πτέρυγα που κτίστηκε αρχικά και που περιλαμβάνει 4 αίθουσες διδασκαλίας και το γραφείο της Διευθύντριας, αποτελεί από αρχιτεκτονική άποψη ένα αξιόλογο στολίδι της Κοινότητάς μας και συνδέεται με τα παιδικά χρόνια σχεδόν όλων των κατοίκων.

Μετά το πέρασμα των χρόνων ο αριθμός των παιδιών αυξήθηκε και κτίστηκαν νέες πτέρυγες με αίθουσες διδασκαλίας.  Από τις χρονιές 1977 – 1978 άρχισαν να υπάρχουν διπλά τμήματα.  Έτσι, το 1990 που το σχολείο αριθμούσε 415 μαθητές κτίστηκε και δεύτερο δημοτικό.

Σήμερα, στο σχολείο μας φοιτούν 212 μαθητές/μαθήτριες, που κατανεμήθηκαν σε 11 τμήματα. Στο σχολείο μας λειτουργεί και Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης.  Διδάσκουν 25 εκπαιδευτικοί, μεταξύ των οποίων δασκάλες Ειδικής Εκπαίδευσης, δασκάλες Λογοθεραπείας, δάσκαλοι/δασκάλες Φυσικής Αγωγής, Τέχνης και Μουσικής.