Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ελευθερίας 11, 2572 Πέρα Χωριό Νήσου, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22521545

Fax: 22526478

Email: dim-nisou1-lef@schools.ac.cy