Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Σταύρος Γρηγορίου
Αντιπρόεδρος  Μαριλένα Θεοδοσίου 
Γραμματέας  Δήμητρα Αργυρού 
Βοηθός Γραμματέας Πιερής Παπουή 
Ταμίας  Χρύσης Ζαμανή
Βοηθός Ταμίας Σοφοκλής θεοφάνους
Μέλη  Παντελεήμων Καλλένος
  Χρίστος Κωνσταντινίδης 
Ειρήνη Ξενοφώντος 

 
 

  
 
  

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ