Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος  
Αντιπρόεδρος   
Γραμματέας   
Βοηθός Γραμματέας  
Ταμίας   
Βοηθός Ταμίας  
Μέλη   
   
 

 
 

  
 
  

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ